W Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu mamy 25 wolontariuszy w tym 10 jest aktywnych, którzy odwiedzili 150 razy 10 pacjentów i ich rodziny. Pomagali rodzicom w opiece nad chorymi dziećmi, organizowali czas pacjentom lub zajmowali się ich zdrowym rodzeństwem. Wolontariusze pomagali także w biurze Fundacji DHD wykonywali wiele pożytecznych prac w tym przygotowali do wysyłki około 2 tys. kopert na potrzeby przeprowadzonych akcji informacyjnych.

Koordynator wolontariatu: Małgorzata Szafer
Wszelkie sprawy dotyczące wolontariatu proszę załatwiać w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-9.30; 14.00-15.00 w siedzibie hospicjum lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00, nr telefonu: 605 967 899.

Najbardziej aktywni wolontariusze:

 • kleryk- Łukasz Knosala
 • Aneta Weber
 • Sabina Ledwig
 • Joanna Ogonowska
 • Łukasz Wąsowicz
 • Ewa Skrabacz
 • Magdalena Lisek
 • Helena Mołek
 • Danuta Zając
 • Ewa Świtała
 • Ania Świtała

WYRÓŻNIENIA DLA WOLONTARIUSZY

WARSZTATY WOLONTARIUSZY

AKCJE WOLONTARIUSZY

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


NUMER KRS: 0000245423
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Rozlicz PIT
Pobierz PIT