KRZYŻE ZASŁUGI DLA WOLONTARIUSZY

Praca wolontariuszy to najczęściej mało spektakularne codzienne działania na rzecz innych. Zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłku, przeczytanie gazety czy po prostu obecność?

I chociaż nie dla pochwał i nagród wolontariusze podejmują się tej pracy, to jednak cieszy, gdy jest ona dostrzeżona i nagrodzona.
Okazją ku temu była konferencja „Razem dla dzieci”, zorganizowana przez Marię Kaczyńską 10 czerwca 2009 roku w Warszawie.
Tuż po niej prezydent Lech Kaczyński odznaczył Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżami Zasługi 25 osób działających charytatywnie na rzecz dzieci. Wśród nich były także cztery wolontariuszki hospicyjne. O zgłoszenie kandydatur wolontariuszy do wyróżnienia poproszono koordynatorów wolontariatu. Czas i program prezydenckiej uroczystości pozwoliły na wyróżnienie podczas niej tylko czterech osób. Pozostali wolontariusze zostali wymienieni z imienia i nazwiska po to by im podziękować za wszystko, co robią. Wśród zaszczytnie wyczytanych wolontariuszy znalazła się nasza wolontariuszka- Sabina Ledwig- organizatorka wielu zbiórek i akcji na rzecz małych pacjentów, potrafiąca włączyć w te działania innych młodych ludzi, których zaraża swoim entuzjazmem, chęcią pomagania i pomysłowością.

wróć

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.