PRZYZNANO NAGRODY „ŻAR SERCA”
– Sabina Ledwig, wolontariuszka DHD wśród wyróżnionych!

Wyróżnienia, już po raz trzynasty wręczono w czwartek, 3 grudnia, w opolskim Xaverianum. Jezuickie nagrody wręczane są nieprzerwanie od 1997 roku. Otrzymują je ludzie z Opola i województwa, którzy podobnie jak patron Xaverianum – św. Franciszek Ksawery – realizują pragnienia życiowe, promują chrześcijańskie postawy, kultywują zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka w środowisku akademickim, instytucjach kulturalnych, charytatywnych i społecznych, a także integrują ludzi z różnych środowisk.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: pracownik akademicki, instytucja, osoby lub osoba spoza środowiska akademickiego oraz student. W czwartek do tego zacnego grona dołączyli mgr Mirosław Hanulewicz (w kategorii pracownik akademicki), Jacek Pizio (osoba spoza środowiska akademickiego) oraz SABINA LEDWIG (studentka).

Sabina Ledwig jest studentką II roku Pedagogiki Terapeutycznej z Oligofrenopedagogiką UO. Od trzech lat działa jako wolontariuszka w Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, założyła także grupę wolontariuszy współpracującą z Towarzystwem Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim, jest też organizatorką wielu akcji charytatywnych i zbiórek na rzecz potrzebujących.

wróć

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.