dhd_gazeta_podatkowa-19_ii_2015Zadaniem Hospicjum Perinatalnego jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom w przypadku rozpoznania u płodu wady letalnej, która jest związana z wystąpieniem u Niego ciężkiego zaburzenia rozwojowego. Za tego typu wady uznaje się zaburzenia rozwojowe prowadzące do samoistnego poronienia, zgonu wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu, przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie oraz zaburzenia rozwojowe zakwalifikowane do przerwania ciąży zgodnie z obowiązującymi ustawami. Te ostatnie mogą ale nie muszą być letalne. Jednak we wszystkich opisanych powyżej sytuacjach wady pośrednio lub bezpośrednio prowadzą do śmierci płodu, co oznacza, że okazują się letalne. Pomoc medyczna nie jest w tych sytuacjach możliwa. Postawienie diagnozy przebiega na podstawie badania ultrasonograficznego albo przeprowadzonych badań genetycznych.

W chwili pojawienia się diagnozy – rodzice stoją przed wyborem – czy kontynuować ciążę czy ją przerwać. (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z poz. Zm.; Ustawa o planowaniu rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży).

Niejednokrotnie są to najtrudniejsze chwile w życiu rodziny. Nie jesteśmy w stanie słowami opisać tego, co czują rodzice podejmujący tego typu decyzję. To, co możemy jednak zrobić, to towarzyszyć Państwu w tych ciężkich chwilach.

Chcielibyśmy dołożyć wszelkich starań, aby być z Państwem w tym trudnym okresie. Opieka, którą proponujemy jest interdyscyplinarna.

Zapewniamy kontakt ze specjalistami z zakresu genetyki, ginekologii i położnictwa, neonatologii, pediatrii i medycyny paliatywnej a także z pielęgniarkami i położnymi.

Proponujemy również wsparcie psychologiczne, duchowe oraz porady pracownika socjalnego.

Prosimy o kontakt z koordynatorem perinatalnej opieki w Opolu, psychologiem Katarzyną Henzler – Urbaniak, która skontaktuje Państwa z pozostałymi osobami zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami.

Katarzyna Henzler – Urbaniak telefon: 605 306 168, e – mail: khenzler@interia.pl.

Czekamy na Państwa.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.