23 września w Filharmonii Opolskiej miała miejsce piękna Gala. Gala z okazji 75-lecia istnienia NUTRICII Zakładu Produkcyjnego w Opolu. Z tej okazji pragniemy Zarządowi Nutricia w Opolu oraz Pracownikom złożyć gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Niech świętowany Jubileusz będzie powodem do zadowolenia, niech będzie również bodźcem do dalszego działania. Życzymy Państwu powodzenia w podejmowanych przedsięwzięciach, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie z tej okazji dziękujemy za dotychczasową wieloletnią współpracę.

Hospicjum jest stałym beneficjentem działań społecznych firmy NUTRICIA. Podopieczni otrzymują dary w postaci produktów żywieniowych dla dzieci, są to obiadki, deserki, kaszki i mleka. Również wiele dobrego dzieje się w hospicjum za sprawą kadry pracowniczej opolskiej załogi NUTRICII, która to, w ramach różnych akcji wolontariatu pracowniczego działa na rzecz hospicjum. Systematycznie, kilka razy w roku pracownicy różnych działów Nutricii przyjeżdżają do hospicjum aby przekazać fundusze na niezbędny sprzęt medyczny bądź zakupione dary. Wdzięczni jesteśmy również za to, że zapraszacie nas Państwo na coroczny festyn pracowniczy, za moc atrakcji, wspólną zabawę i dary przekazywane hospicjum przy tej okazji. Dziękujemy za wszystko co dla nas robicie!

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.