Podczas imprezy „Mikołajki z koszykówką”, jaka miała miejsce na hali Politechniki Opolskiej Wolontariusze z Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu zbierali dobrowolne datki na działalność statutową hospicjum. Podczas akcji uzbierano 542,79 zł. Dziękujemy organizatorom za przychylność, Wolontariuszom za włączenie się do akcji

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.