W kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach miał miejsce szczególny Koncert Charytatywny „Dzieci – Dzieciom”, zorganizowany przez uczniów i wolontariuszy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas koncertu zbierane były datki w ramach „Pól Nadziei” na działalność Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie koncertu, szczególnie Pani Małgorzacie Witczak za inicjatywę i osobiste zaangażowanie. Dziękujemy ks. Proboszczowi z Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej i wszystkim hojnym darczyńcom!

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.