6.12.2010

Z okazji Dnia Wolontariusza zaprosiliśmy czynnie działających wolontariuszy do kina na film – „Och życie”. Dziękujemy kierownictwu kina Helios za życzliwość.

09.10.2010

Już po raz trzeci w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, odbył się Koncert Charytatywny pod hasłem: „Pomóżmy Żyć”, zorganizowany przez Wolontariuszkę DHD Sabinę Ledwig i Wolontariuszy „Iskierki” z Siołkowic Starych, Chróścic i Dobrzenia Wielkiego.

24-25.09.2010

W dniach 24 – 25 września 2010 r. w Opolu odbyły się „II Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Podczas targów przy prezentowaniu działalności hospicjum bardzo aktywnie pomagały nam Wolontariuszki.

10.01.2010

Wolontariuszka Aneta Weber, wraz z koleżanką Anną Malek, zorganizowała jasełka w Zawadzie w Kościele pod wezwaniem Świętego Floriana. Małymi aktorami były dzieci z Parafii. Dochód z jasełek – 815 zł został przekazany w całości na cele statutowe hospicjum.

06.12.2009

W niedzielę, 6 grudnia, pod kościołem Św. Rocha w Starych Budkowicach, pracownik socjalny DHD – Anna Zając wraz z wolontariuszkami DHD- Iwoną Stelmaszczyk, Agnieszką Lis i Anią Wiktor, przeprowadziły zbiórkę pieniędzy. Uzbierano kwotę 2824,50 zł. i 17 euro. Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup podnośnika do kąpieli dla podopiecznego hospicjum.

15.11.2009

Dziękujemy Wolontariuszom DHD i młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu im. Stefana Bobrowskiego za pomoc w zbiórce jaka miała miejsce podczas meczu na stadionie OKS Odra Opole przy ulicy Oleskiej.

11.10.2009

W ramach Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Dobrzeniu Wielkim odbył się II koncert charytatywny pod hasłem „Pomóżmy żyć”, zorganizowany przez Wolontariuszy „Iskierki” z Siołkowic Starych, Chróścic i Dobrzenia Wielkiego na czele z Sabiną Ledwig – wolontariuszką DHD.

23.08.2009

W niedzielę 23 sierpnia na Rynku w Opolu odbył się FESTIWAL OPOLSKICH SMAKÓW zorganizowany przez Prezydenta Miasta Opola i „Nową Trybunę Opolską”. Każdy, kto kupił kawałek kołocza śląskiego wsparł Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W akcji bardzo czynnie uczestniczyli Wolontariusze Hospicjum.

22.03.2009

Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego, wraz z pracownikiem socjalnym hospicjum- Panią Anną Zając, uczestniczyli w zbiórce pieniędzy w Kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła w Opolu. Uzbierano 2193,57 zł. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Rudolfowi Świerc, wolontariuszom- Jessice, Izabeli, Oli,Sandrze, Klaudii, Maciejowi, Pawłowi, Angelice, Justynie i Sandrze oraz wszystkim Darczyńcom.

14.12.2008

Podczas Mszy opłatkowej odbyły się jasełka Bożonarodzeniowe. Scenariusz i choreografię napisała oraz przygotowała nasza wolontariuszka Sabina Ledwig.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.