Pan Sławomir Mędrecki wraz z małżonką Agnieszką w ramach Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” napisali wniosek o wsparcie finansowe remontu pomieszczeń Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Pan Sławomir i jego żona są pracownikami spółki Grupy Górażdże. Kapituła pod przewodnictwem p. Jacka Połącarza, Dyrektora Personalnego Górażdże Cement S.A. oraz przewodniczącego Rady Programowej Fundacji „Górażdże – Aktywni w Regionie” zdecydowała o przyznaniu dotacji dla 25 projektów. Państwo Mędreccy otrzymali dofinansowanie i przystąpili do działań w Hospicjum. Udało im się zachęcić do pracy wolontaryjnej swoich przyjaciół, pomagały im również ich dzieci.

Dziękujemy Grupa Górażdże – Fundacja „Górażdże – Aktywni w Regionie” za sfinansowanie projektu; Sławomir Mędrecki, Agnieszka Mędrecka, Karol Koźma, Ireneusz Mielczarek, Sebastian Marciniak, Filip Mędrecki, Kacper Koźma, Dawid Marciniak – jesteście cudowni, bezinteresownie w prywatnym, wolnym czasie pomogliście nam w remoncie pomieszczeń biurowych, w złożeniu szaf i posprzątaniu pomieszczeń magazynowych.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.