Kolejne paczki świąteczne przygotowali studenci III roku Instytutu Położnictwa i I roku Pielęgniarstwa z inicjatywy Samorządu Studenckiego.

Dziękujemy Studentom, oraz Pani Prorektor do spraw studenckich dr n. med. Lucynie Sochockiej za czuwanie nad akcją.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.