11.10.2009

W ramach Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Dobrzeniu Wielkim odbył się II koncert charytatywny pod hasłem „Pomóżmy żyć”, zorganizowany przez Wolontariuszy „Iskierki” z Siołkowic Starych, Chróścic i Dobrzenia Wielkiego na czele z Sabiną Ledwig – wolontariuszką DHD.

23.08.2009

W niedzielę 23 sierpnia na Rynku w Opolu odbył się FESTIWAL OPOLSKICH SMAKÓW zorganizowany przez Prezydenta Miasta Opola i „Nową Trybunę Opolską”. Każdy, kto kupił kawałek kołocza śląskiego wsparł Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W akcji bardzo czynnie uczestniczyli Wolontariusze Hospicjum.

22.03.2009

Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego, wraz z pracownikiem socjalnym hospicjum- Panią Anną Zając, uczestniczyli w zbiórce pieniędzy w Kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła w Opolu. Uzbierano 2193,57 zł. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Rudolfowi Świerc, wolontariuszom- Jessice, Izabeli, Oli,Sandrze, Klaudii, Maciejowi, Pawłowi, Angelice, Justynie i Sandrze oraz wszystkim Darczyńcom.

14.12.2008

Podczas Mszy opłatkowej odbyły się jasełka Bożonarodzeniowe. Scenariusz i choreografię napisała oraz przygotowała nasza wolontariuszka Sabina Ledwig.

1.12.2008

Przez cały tydzień nasz wolontariusz diakon Piotr woził Mikołaja z prezentami dla naszych podopiecznych.

05.10.2008

Wolontariuszka Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu- Sabina Ledwig wraz z przyjaciółmi zorganizowała w Dobrzeniu Wielkim koncert charytatywny. Na koncercie wystąpiły bezpłatnie zespoły Vega, Rytmix, Biedronki i Przysieczanki. Zaśpiewał też Damian Hołecki, Janusz i Dominika Żyłka. Sprzedawano losy i licytowano przedmioty podarowane przez miejscowe firmy i prywatnych darczyńców. Ksiądz Proboszcz Jan Polok przekazał kwestę z […]

26.10.2008

W kościele św. Rocha w miejscowości Stare Budkowice, odbyła się zbiórka pieniędzy w której uczestniczyły dwie wolontariuszki- Joanna Ogonowska i Magdalena Lisek. Uzbierano 3253,66 zł

22.06.2008

W kościele św. Jacka w Opolu, odbyła się zbiórka pieniędzy w której uczestniczyli wolontariusze. Uzbierano 3990,66 zł.

30.05.2008

Wolontariusze czynnie uczestniczyli w akcji zbiórki pieniędzy w przedszkolu nr 4 przy ul. Bielskiej w Opolu. Inicjatorem akcji byli rodzice najstarszej grupy przedszkolaków na czele z wychowawczynią panią Sonią Figura. 30 maja na placu zabaw przy przedszkolu odbył się festyn, podczas którego sprzedawano losy, ciasta, sałatki i pizzę. Licytowano również prace przedszkolaków. Dzieci miały okazję […]

25.05.2008

W kościele w Grudzicach odbyła się zbiórka, w której uczestniczyli wolontariusze. Uzbierano 670 zł.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.