Wolontariuszka Aneta Weber, wraz z koleżanką Anną Malek, zorganizowała jasełka w Zawadzie w Kościele pod wezwaniem Świętego Floriana.
Małymi aktorami były dzieci z Parafii. Dochód z jasełek – 815 zł został przekazany w całości na cele statutowe hospicjum.

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.