05.10.2008

Wolontariuszka Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu- Sabina Ledwig wraz z przyjaciółmi zorganizowała w Dobrzeniu Wielkim koncert charytatywny. Na koncercie wystąpiły bezpłatnie zespoły Vega, Rytmix, Biedronki i Przysieczanki. Zaśpiewał też Damian Hołecki, Janusz i Dominika Żyłka. Sprzedawano losy i licytowano przedmioty podarowane przez miejscowe firmy i prywatnych darczyńców. Ksiądz Proboszcz Jan Polok przekazał kwestę z […]

1.12.2008

Przez cały tydzień nasz wolontariusz diakon Piotr woził Mikołaja z prezentami dla naszych podopiecznych. wróć

14.12.2008

Podczas Mszy opłatkowej odbyły się jasełka Bożonarodzeniowe. Scenariusz i choreografię napisała oraz przygotowała nasza wolontariuszka Sabina Ledwig. wróć

22.03.2009

Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego, wraz z pracownikiem socjalnym hospicjum- Panią Anną Zając, uczestniczyli w zbiórce pieniędzy w Kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła w Opolu. Uzbierano 2193,57 zł. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Rudolfowi Świerc, wolontariuszom- Jessice, Izabeli, Oli,Sandrze, Klaudii, Maciejowi, Pawłowi, Angelice, Justynie i Sandrze oraz wszystkim Darczyńcom. wróć

23.08.2009

W niedzielę 23 sierpnia na Rynku w Opolu odbył się FESTIWAL OPOLSKICH SMAKÓW zorganizowany przez Prezydenta Miasta Opola i „Nową Trybunę Opolską”. Każdy, kto kupił kawałek kołocza śląskiego wsparł Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W akcji bardzo czynnie uczestniczyli Wolontariusze Hospicjum. wróć

11.10.2009

W ramach Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Dobrzeniu Wielkim odbył się II koncert charytatywny pod hasłem „Pomóżmy żyć”, zorganizowany przez Wolontariuszy „Iskierki” z Siołkowic Starych, Chróścic i Dobrzenia Wielkiego na czele z Sabiną Ledwig – wolontariuszką DHD. wróć

15.11.2009

Dziękujemy Wolontariuszom DHD i młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu im. Stefana Bobrowskiego za pomoc w zbiórce jaka miała miejsce podczas meczu na stadionie OKS Odra Opole przy ulicy Oleskiej. wróć

03.12.2009

Z okazji Dnia Wolontariusza zaprosiliśmy czynnie działających Wolontariuszy DHD do kina. wróć

06.12.2009

W niedzielę, 6 grudnia, pod kościołem Św. Rocha w Starych Budkowicach, pracownik socjalny DHD – Anna Zając wraz z wolontariuszkami DHD- Iwoną Stelmaszczyk, Agnieszką Lis i Anią Wiktor, przeprowadziły zbiórkę pieniędzy. Uzbierano kwotę 2824,50 zł. i 17 euro. Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup podnośnika do kąpieli dla podopiecznego hospicjum. wróć

10.01.2010

Wolontariuszka Aneta Weber, wraz z koleżanką Anną Malek, zorganizowała jasełka w Zawadzie w Kościele pod wezwaniem Świętego Floriana. Małymi aktorami były dzieci z Parafii. Dochód z jasełek – 815 zł został przekazany w całości na cele statutowe hospicjum. wróć

Strona 2 z 3123
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom