Przekaż 1% podatku Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym wypełnisz odpowiednie pola w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok.

PIT-37 rozliczenie dochodów krajowych


PIT-36 rozliczenie dochodów zagranicznych

PIT-38

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

PIT – 28

PIT – 36

PIT – 36L


W rubryce „Nazwa OPP” wpisz:

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu
W rubryce „Numer KRS” wpisz: 0000245423

Na zakończenie wypełnij rubrykę „Wnioskowana kwota” wpisując do niej kwotę stanowiącą 1% podatku.
Ważne – wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Emeryci oraz osoby rozliczane przez pracodawcę również mogą przekazać 1% podatku.

Gdy chcą to zrobić, powinni jednak sami wypełnić PIT-37. Wtedy przy rocznym rozliczeniu z fiskusem nie jest brany pod uwagę formularz ZUS- owski, a PIT podpisany przez emeryta. Źródło: Gazeta Prawna, 26 kwietnia 2008 r.

” Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę. Źródło: http://www.ngo.pl/

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy.

Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38). Źródło: http://www.ngo.pl/

Urząd skarbowy ma obowiązek przekazać 1 % naszego podatku w terminie 3 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 45, ust. 5c, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn.zm.)
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu posiada statut organizacji pożytku publicznego i jako taka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000245423.

Otrzymane środki przeznaczamy w całości na cele statutowe:

  • świadczenie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
  • wsparcie w żałobie rodzin dzieci zmarłych.
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.