Dziękując Bogu za dar powołania kapłańskiego, pragniemy serdecznie zaprosić na mszę świętą w intencji dzieci, rodziców i pracowników Domowego Hospicjum dla Dzieci, nie zapominając w modlitwie o tych, którzy od nas odeszli do domu Pana Boga – podopiecznych naszego Hospicjum i dr Ewie Borcz – Tutce. Eucharystia odbędzie się 13 czerwca 2009 r. w kościele seminaryjnym przy ul. Drzymały 1 o godzinie 12.00. Przewodniczyć jej będzie ks. neoprezbiter Piotr Brągiel

Po mszy świętej zapraszamy na spotkanie w salach duszpasterstwa RESURREXIT.

Mając więc arcykapłana wielkiego,
który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego,
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana,
który by nie mógł współczuć naszym słabościom,
lecz doświadczonego we wszystkim
na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
List do Hebrajczyków 4,14-15


 

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.