Na początku było Słowo
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo (…)

W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła (…)

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
Chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

(fragm. Prologu z ewangelii św. Jana)

W Boże Narodzenia pochylamy się nad leżącą w żłóbku Bożą Dzieciną. Podziwiamy Maryję i Józefa, pastuszków, Trzech Króli. Wszyscy przychodzą do Słowa, które stało się ciałem. Jezus przyszedł na świat, aby na nowo związać nas z Bogiem Ojcem. On ma moc przemienić nasze życie. Niesie dla nas światło, które w ciemności świeci… Wystarczy przyjąć Go do serca tak jak przyjmujemy każde nasze dziecko. Wystarczy, że w głębi serca wezwiemy Marana tha! przyjdź Panie Jezu!

Chciejmy wiec w pełni skorzystać z Jego zaproszenia…

Zapraszamy na tradycyjne przedświąteczne spotkanie, które odbędzie się 19.12 (Nd) 2010r, o godz. 1500 w kościele WSD w Opolu, przy ul. Drzymały. Nasze świętowanie rozpoczniemy Mszą św. celebrowaną przez ks. Bp Pawła Stobrawę.
Po mszy udamy się do Auli Dolnej na spotkanie opłatkowe.

 

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom
Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.